ترجمه Four Cycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار چرخه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ چهار دور يا دوره‌.

Four Cycle به چه معناست و Four Cycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Four Cycle

چهار چرخه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار چرخه‌, ترجمه چهار چرخه‌, کلمات شبیه چهار چرخه‌ , داراي‌ چهار دور يا دوره‌. به لاتین
دانلود فایل ها