ترجمه Four Dimensional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار بعدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ بعد چهارم‌.

Four Dimensional به چه معناست و Four Dimensional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Four Dimensional

چهار بعدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار بعدي‌, ترجمه چهار بعدي‌, کلمات شبیه چهار بعدي‌ , مربوط‌ به‌ بعد چهارم‌. به لاتین
دانلود فایل ها