ترجمه Four Wheel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهارچرخه‌. می باشد

Four Wheel به چه معناست و Four Wheel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Four Wheel

چهارچرخه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهارچرخه‌., ترجمه چهارچرخه‌., کلمات شبیه چهارچرخه‌.
دانلود فایل ها