ترجمه Four Wire Circuit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدار چهار سيمه‌. می باشد

Four Wire Circuit به چه معناست و Four Wire Circuit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Four Wire Circuit

مدار چهار سيمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدار چهار سيمه‌., ترجمه مدار چهار سيمه‌., کلمات شبیه مدار چهار سيمه‌.
دانلود فایل ها