ترجمه Fourteenth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهاردهمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ چهاردهم‌.

Fourteenth به چه معناست و Fourteenth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fourteenth

چهاردهمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهاردهمين‌, ترجمه چهاردهمين‌, کلمات شبیه چهاردهمين‌ , يك‌ چهاردهم‌. به لاتین
دانلود فایل ها