ترجمه Fourth Dimension در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعد چهارم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بعد زمان‌ (درفرضيه‌ اينشتين‌).

Fourth Dimension به چه معناست و Fourth Dimension یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fourth Dimension

بعد چهارم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بعد چهارم‌, ترجمه بعد چهارم‌, کلمات شبیه بعد چهارم‌ , بعد زمان‌ (درفرضيه‌ اينشتين‌). به لاتین
دانلود فایل ها