ترجمه Fowler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرغ‌ گير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكارچي‌ پرندگان‌.

Fowler به چه معناست و Fowler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fowler

مرغ‌ گير به خارجی , ریشه انگلیسی مرغ‌ گير, ترجمه مرغ‌ گير, کلمات شبیه مرغ‌ گير , شكارچي‌ پرندگان‌. به لاتین
دانلود فایل ها