خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21237 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21237','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21237 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fox به فارسی

ترجمه Fox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روباه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روباه‌ بازي‌ كردن‌ , در فارسی : تزوير كردن‌ , به فارسی : گيج‌ كردن‌.

Fox به چه معناست و Fox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fox

روباه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روباه‌, ترجمه روباه‌, کلمات شبیه روباه‌ , روباه‌ بازي‌ كردن‌ به لاتین , تزوير كردن‌ به لاتین , گيج‌ كردن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: