ترجمه Fox Terrier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ سگ‌ اهلي‌. می باشد

Fox Terrier به چه معناست و Fox Terrier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fox Terrier

نوعي‌ سگ‌ اهلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ سگ‌ اهلي‌., ترجمه نوعي‌ سگ‌ اهلي‌., کلمات شبیه نوعي‌ سگ‌ اهلي‌.
دانلود فایل ها