ترجمه Fox Trot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يورتمه‌ اهسته‌ اسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ فوكس‌ ترات‌.

Fox Trot به چه معناست و Fox Trot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fox Trot

يورتمه‌ اهسته‌ اسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يورتمه‌ اهسته‌ اسب‌, ترجمه يورتمه‌ اهسته‌ اسب‌, کلمات شبیه يورتمه‌ اهسته‌ اسب‌ , رقص‌ فوكس‌ ترات‌. به لاتین
دانلود فایل ها