ترجمه Foxhole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) سنگر بزانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوراخ‌ روباه‌.

Foxhole به چه معناست و Foxhole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foxhole

(نظ‌.) سنگر بزانو به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) سنگر بزانو, ترجمه (نظ‌.) سنگر بزانو, کلمات شبیه (نظ‌.) سنگر بزانو , سوراخ‌ روباه‌. به لاتین
دانلود فایل ها