ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foxhole به فارسی

ترجمه Foxhole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) سنگر بزانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوراخ‌ روباه‌.

Foxhole به چه معناست و Foxhole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foxhole

(نظ‌.) سنگر بزانو به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) سنگر بزانو, ترجمه (نظ‌.) سنگر بزانو, کلمات شبیه (نظ‌.) سنگر بزانو , سوراخ‌ روباه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: