ترجمه Fraction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسر. می باشد

Fraction به چه معناست و Fraction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fraction

كسر. به خارجی , ریشه انگلیسی كسر., ترجمه كسر., کلمات شبیه كسر.
دانلود فایل ها