ترجمه Fraction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكستگي‌ , در فارسی : ترك‌ خوردگي‌ , به فارسی : شكاف‌ , سایر ترجمه ها : برخه‌ كسر (كسور)

Fraction به چه معناست و Fraction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fraction

شكستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكستن‌, ترجمه شكستن‌, کلمات شبیه شكستن‌ , شكستگي‌ به لاتین , ترك‌ خوردگي‌ به لاتین , شكاف‌ خارجی , برخه‌ در زبان , كسر (كسور)انگلیسی
دانلود فایل ها