ترجمه Fractional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسري‌. می باشد

Fractional به چه معناست و Fractional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fractional

كسري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كسري‌., ترجمه كسري‌., کلمات شبیه كسري‌.
دانلود فایل ها