ترجمه Fragmentize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای etatnemgarf=. می باشد

Fragmentize به چه معناست و Fragmentize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fragmentize

etatnemgarf=. به خارجی , ریشه انگلیسی etatnemgarf=., ترجمه etatnemgarf=., کلمات شبیه etatnemgarf=.
دانلود فایل ها