ترجمه Frailty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمايگي‌ , در فارسی : نااستواري‌.

Frailty به چه معناست و Frailty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frailty

باشد به خارجی , ریشه انگلیسی باشد, ترجمه باشد, کلمات شبیه باشد , بيمايگي‌ به لاتین , نااستواري‌. به لاتین
دانلود فایل ها