خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21285 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21285','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21285 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frailty به فارسی

ترجمه Frailty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمايگي‌ , در فارسی : نااستواري‌.

Frailty به چه معناست و Frailty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frailty

باشد به خارجی , ریشه انگلیسی باشد, ترجمه باشد, کلمات شبیه باشد , بيمايگي‌ به لاتین , نااستواري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: