ترجمه Frame در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاب‌ گرفتن‌ , در فارسی : چارچوب‌ گرفتن‌ , به فارسی : ط‌رح‌ كردن‌

Frame به چه معناست و Frame یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frame

قاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاب‌ كردن‌, ترجمه قاب‌ كردن‌, کلمات شبیه قاب‌ كردن‌ , قاب‌ گرفتن‌ به لاتین , چارچوب‌ گرفتن‌ به لاتین , ط‌رح‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها