ترجمه Franc در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرانك‌ (واحد پول‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتياز , در فارسی : حق‌ مخصوص‌ , به فارسی : حق‌ انتخاب‌ , سایر ترجمه ها : حق‌

Franc به چه معناست و Franc یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Franc

فرانك‌ (واحد پول‌) به خارجی , ریشه انگلیسی فرانك‌ (واحد پول‌), ترجمه فرانك‌ (واحد پول‌), کلمات شبیه فرانك‌ (واحد پول‌) , امتياز به لاتین , حق‌ مخصوص‌ به لاتین , حق‌ انتخاب‌ خارجی , حق‌ در زبان
دانلود فایل ها