ترجمه Frank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرستادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معاف‌ كردن‌ , در فارسی : مهر زدن‌ , به فارسی : باط‌ل‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مصون‌ ساختن‌

Frank به چه معناست و Frank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frank

فرستادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرستادن‌, ترجمه فرستادن‌, کلمات شبیه فرستادن‌ , معاف‌ كردن‌ به لاتین , مهر زدن‌ به لاتین , باط‌ل‌ كردن‌ خارجی , مصون‌ ساختن‌ در زبان
دانلود فایل ها