خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21311 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21311','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21311 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frankfort به فارسی

ترجمه Frankfort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوسيس‌.

Frankfort به چه معناست و Frankfort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frankfort

روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو به خارجی , ریشه انگلیسی روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو, ترجمه روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو, کلمات شبیه روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو , سوسيس‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: