ترجمه Frankfort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوسيس‌.

Frankfort به چه معناست و Frankfort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frankfort

روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو به خارجی , ریشه انگلیسی روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو, ترجمه روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو, کلمات شبیه روده‌ پركرده‌ از گوشت‌ گاو , سوسيس‌. به لاتین
دانلود فایل ها