ترجمه Frankfort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retrufknarf می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : trufknarf , در فارسی : retrofknarf=) كالباس‌ يا

Frankfort به چه معناست و Frankfort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frankfort

(retrufknarf به خارجی , ریشه انگلیسی (retrufknarf, ترجمه (retrufknarf, کلمات شبیه (retrufknarf , trufknarf به لاتین , retrofknarf=) كالباس‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها