ترجمه Frankly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رك‌ وپوست‌ كنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صراحتا , در فارسی : جوانمردانه‌.

Frankly به چه معناست و Frankly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frankly

رك‌ وپوست‌ كنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رك‌ وپوست‌ كنده‌, ترجمه رك‌ وپوست‌ كنده‌, کلمات شبیه رك‌ وپوست‌ كنده‌ , صراحتا به لاتین , جوانمردانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها