ترجمه Fraudulence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاه‌ برداري‌. می باشد

Fraudulence به چه معناست و Fraudulence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fraudulence

كلاه‌ برداري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاه‌ برداري‌., ترجمه كلاه‌ برداري‌., کلمات شبیه كلاه‌ برداري‌.
دانلود فایل ها