ترجمه Fray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرسوده‌ شدن‌. می باشد

Fray به چه معناست و Fray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fray

فرسوده‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرسوده‌ شدن‌., ترجمه فرسوده‌ شدن‌., کلمات شبیه فرسوده‌ شدن‌.
دانلود فایل ها