ترجمه Free در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستقل‌ , در فارسی : ميداني‌.

Free به چه معناست و Free یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free

ازاد به خارجی , ریشه انگلیسی ازاد, ترجمه ازاد, کلمات شبیه ازاد , مستقل‌ به لاتین , ميداني‌. به لاتین
دانلود فایل ها