ترجمه Free Living در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ گذران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عياش‌ , در فارسی : تسليم‌ هواي‌ نفس‌ , به فارسی : بي‌ بند وبار.

Free Living به چه معناست و Free Living یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Living

خوش‌ گذران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ گذران‌, ترجمه خوش‌ گذران‌, کلمات شبیه خوش‌ گذران‌ , عياش‌ به لاتین , تسليم‌ هواي‌ نفس‌ به لاتین , بي‌ بند وبار. خارجی
دانلود فایل ها