ترجمه Free Trade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجارت‌ ازاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاچاق‌.

Free Trade به چه معناست و Free Trade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Trade

تجارت‌ ازاد به خارجی , ریشه انگلیسی تجارت‌ ازاد, ترجمه تجارت‌ ازاد, کلمات شبیه تجارت‌ ازاد , قاچاق‌. به لاتین
دانلود فایل ها