ترجمه Freeboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) حق‌ ادعاي‌ مالكيت‌ در مورد زمينهاي‌ خالصه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غذا

Freeboard به چه معناست و Freeboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freeboard

(حق.) حق‌ ادعاي‌ مالكيت‌ در مورد زمينهاي‌ خالصه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) حق‌ ادعاي‌ مالكيت‌ در مورد زمينهاي‌ خالصه‌, ترجمه (حق.) حق‌ ادعاي‌ مالكيت‌ در مورد زمينهاي‌ خالصه‌, کلمات شبیه (حق.) حق‌ ادعاي‌ مالكيت‌ در مورد زمينهاي‌ خالصه‌ , غذا به لاتین
دانلود فایل ها