ترجمه Freeborn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازاد زاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرزند ازاد مرد (كه‌ بنده‌ نيست‌).

Freeborn به چه معناست و Freeborn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freeborn

ازاد زاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازاد زاده‌, ترجمه ازاد زاده‌, کلمات شبیه ازاد زاده‌ , فرزند ازاد مرد (كه‌ بنده‌ نيست‌). به لاتین
دانلود فایل ها