ترجمه Freedom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استقلال‌ , در فارسی : معافيت‌ , به فارسی : اساني‌ , سایر ترجمه ها : رواني‌.

Freedom به چه معناست و Freedom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freedom

ازادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازادي‌, ترجمه ازادي‌, کلمات شبیه ازادي‌ , استقلال‌ به لاتین , معافيت‌ به لاتین , اساني‌ خارجی , رواني‌. در زبان
دانلود فایل ها