ترجمه Freehold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملك‌ مط‌لق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مالكيت‌ مط‌لق‌ , در فارسی : ملك‌ موروثي‌.

Freehold به چه معناست و Freehold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freehold

ملك‌ مط‌لق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملك‌ مط‌لق‌, ترجمه ملك‌ مط‌لق‌, کلمات شبیه ملك‌ مط‌لق‌ , مالكيت‌ مط‌لق‌ به لاتین , ملك‌ موروثي‌. به لاتین
دانلود فایل ها