ترجمه Freestone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ مخصوص‌ تراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ تراش‌ بردار.

Freestone به چه معناست و Freestone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freestone

سنگ‌ مخصوص‌ تراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ مخصوص‌ تراش‌, ترجمه سنگ‌ مخصوص‌ تراش‌, کلمات شبیه سنگ‌ مخصوص‌ تراش‌ , سنگ‌ تراش‌ بردار. به لاتین
دانلود فایل ها