ترجمه Freeze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ بستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجمد شدن‌ , در فارسی : بي‌ اندازه‌ سردكردن‌ , به فارسی : فلج‌ كردن‌

Freeze به چه معناست و Freeze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freeze

يخ‌ بستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ بستن‌, ترجمه يخ‌ بستن‌, کلمات شبیه يخ‌ بستن‌ , منجمد شدن‌ به لاتین , بي‌ اندازه‌ سردكردن‌ به لاتین , فلج‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها