خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21405 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21405','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21405 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Freeze به فارسی

ترجمه Freeze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ بستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجمد شدن‌ , در فارسی : بي‌ اندازه‌ سردكردن‌ , به فارسی : فلج‌ كردن‌

Freeze به چه معناست و Freeze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freeze

يخ‌ بستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ بستن‌, ترجمه يخ‌ بستن‌, کلمات شبیه يخ‌ بستن‌ , منجمد شدن‌ به لاتین , بي‌ اندازه‌ سردكردن‌ به لاتین , فلج‌ كردن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: