ترجمه Freighter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (كشتي‌ ياترن‌) باري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بار كننده‌ (كشتي‌) , در فارسی : بار , به فارسی : باركش‌

Freighter به چه معناست و Freighter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freighter

(كشتي‌ ياترن‌) باري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (كشتي‌ ياترن‌) باري‌, ترجمه (كشتي‌ ياترن‌) باري‌, کلمات شبیه (كشتي‌ ياترن‌) باري‌ , بار كننده‌ (كشتي‌) به لاتین , بار به لاتین , باركش‌ خارجی
دانلود فایل ها