ترجمه French Door در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دارد. می باشد

French Door به چه معناست و French Door یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Door

دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی دارد., ترجمه دارد., کلمات شبیه دارد.
دانلود فایل ها