ترجمه French Fry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برش‌ هاي‌ سيب‌ زميني‌ رادرروغن‌ سرخ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برش‌ سيب‌

French Fry به چه معناست و French Fry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Fry

برش‌ هاي‌ سيب‌ زميني‌ رادرروغن‌ سرخ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برش‌ هاي‌ سيب‌ زميني‌ رادرروغن‌ سرخ‌ كردن‌, ترجمه برش‌ هاي‌ سيب‌ زميني‌ رادرروغن‌ سرخ‌ كردن‌, کلمات شبیه برش‌ هاي‌ سيب‌ زميني‌ رادرروغن‌ سرخ‌ كردن‌ , برش‌ سيب‌ به لاتین
دانلود فایل ها