ترجمه French Leave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيم‌ شدن‌.

French Leave به چه معناست و French Leave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Leave

مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌, ترجمه مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌, کلمات شبیه مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌ , جيم‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها