ترجمه French Pastry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيريني‌ اردينه‌ فرانسوي‌. می باشد

French Pastry به چه معناست و French Pastry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Pastry

شيريني‌ اردينه‌ فرانسوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيريني‌ اردينه‌ فرانسوي‌., ترجمه شيريني‌ اردينه‌ فرانسوي‌., کلمات شبیه شيريني‌ اردينه‌ فرانسوي‌.
دانلود فایل ها