ترجمه French Telephone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌. می باشد

French Telephone به چه معناست و French Telephone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Telephone

دسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌., ترجمه دسته‌., کلمات شبیه دسته‌.
دانلود فایل ها