ترجمه French Window در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اقشقشه‌ (روسي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درپنجره‌اي‌.

French Window به چه معناست و French Window یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French Window

اقشقشه‌ (روسي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی اقشقشه‌ (روسي‌), ترجمه اقشقشه‌ (روسي‌), کلمات شبیه اقشقشه‌ (روسي‌) , درپنجره‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها