ترجمه Fresco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقاشي‌ ابرنگي‌ روي‌ گچ‌.

Fresco به چه معناست و Fresco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fresco

نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌, ترجمه نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌, کلمات شبیه نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ , نقاشي‌ ابرنگي‌ روي‌ گچ‌. به لاتین
دانلود فایل ها