خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21457 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21457','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21457 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fresco به فارسی

ترجمه Fresco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقاشي‌ ابرنگي‌ روي‌ گچ‌.

Fresco به چه معناست و Fresco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fresco

نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌, ترجمه نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌, کلمات شبیه نقاشي‌ ابرنگي‌ كردن‌ , نقاشي‌ ابرنگي‌ روي‌ گچ‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: