ترجمه Friable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرد شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترد , در فارسی : شكننده‌.

Friable به چه معناست و Friable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Friable

خرد شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرد شونده‌, ترجمه خرد شونده‌, کلمات شبیه خرد شونده‌ , ترد به لاتین , شكننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها