ترجمه Friars Lantern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گمراه‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نور كاذب‌.

Friars Lantern به چه معناست و Friars Lantern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Friars Lantern

گمراه‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گمراه‌ كننده‌, ترجمه گمراه‌ كننده‌, کلمات شبیه گمراه‌ كننده‌ , نور كاذب‌. به لاتین
دانلود فایل ها