ترجمه Frictional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصط‌كاكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مالشي‌.

Frictional به چه معناست و Frictional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frictional

اصط‌كاكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اصط‌كاكي‌, ترجمه اصط‌كاكي‌, کلمات شبیه اصط‌كاكي‌ , مالشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها