ترجمه Friendless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ دوست‌. می باشد

Friendless به چه معناست و Friendless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Friendless

بي‌ دوست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ دوست‌., ترجمه بي‌ دوست‌., کلمات شبیه بي‌ دوست‌.
دانلود فایل ها