ترجمه Friendly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوستانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مساعد , در فارسی : مهربان‌ , به فارسی : موافق‌ , سایر ترجمه ها : تعاوني‌.

Friendly به چه معناست و Friendly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Friendly

دوستانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوستانه‌, ترجمه دوستانه‌, کلمات شبیه دوستانه‌ , مساعد به لاتین , مهربان‌ به لاتین , موافق‌ خارجی , تعاوني‌. در زبان
دانلود فایل ها