ترجمه Frig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotaregirfer=) يخچال‌ برقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سردخانه‌ , در فارسی : دستگاه‌ مبرد.

Frig به چه معناست و Frig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frig

(rotaregirfer=) يخچال‌ برقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rotaregirfer=) يخچال‌ برقي‌, ترجمه (rotaregirfer=) يخچال‌ برقي‌, کلمات شبیه (rotaregirfer=) يخچال‌ برقي‌ , سردخانه‌ به لاتین , دستگاه‌ مبرد. به لاتین
دانلود فایل ها