ترجمه Frigid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسيار سرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجمد , در فارسی : داراي‌ اندكي‌ تمايل‌ جنسي‌.

Frigid به چه معناست و Frigid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frigid

بسيار سرد به خارجی , ریشه انگلیسی بسيار سرد, ترجمه بسيار سرد, کلمات شبیه بسيار سرد , منجمد به لاتین , داراي‌ اندكي‌ تمايل‌ جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها