ترجمه Frilly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ زوائد وتزئينات‌. می باشد

Frilly به چه معناست و Frilly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frilly

داراي‌ زوائد وتزئينات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ زوائد وتزئينات‌., ترجمه داراي‌ زوائد وتزئينات‌., کلمات شبیه داراي‌ زوائد وتزئينات‌.
دانلود فایل ها