ترجمه Frisk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (خصوصا براي‌ اسلحه‌ و اموال‌دزدي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از خوشي‌ جست‌ وخيز

Frisk به چه معناست و Frisk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frisk

(خصوصا براي‌ اسلحه‌ و اموال‌دزدي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (خصوصا براي‌ اسلحه‌ و اموال‌دزدي‌), ترجمه (خصوصا براي‌ اسلحه‌ و اموال‌دزدي‌), کلمات شبیه (خصوصا براي‌ اسلحه‌ و اموال‌دزدي‌) , از خوشي‌ جست‌ وخيز به لاتین
دانلود فایل ها